Maklumat Prosuder Ke JORDAN

|MAKLUMAT DAN PROSUDER BERKENAAN PENYAMBUNGAN PENGAJIAN KE LUAR NEGARA (TIMUR TENGAH) - JORDAN


A - PENGISIAN BORANG:

Sebelum membuat sebarang permohonan, pemohon perlu mendapatkan dan mengisi / melengkapkan 2 (dua) jenis borang dengan lengkap iaitu:

i - PERMOHONAN SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA (BORANG KPT / SSLN / 2006).

ii - BORANG PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR KE UNIVERSITI DI JORDAN (BORANG KPT / JORDAN / 2006).

 1. Seperti yang disebut di atas, sila dapatkan 2 (dua) set borang PERMOHONAN SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA (BORANG KPT / SSLN / 2006).

 1. Seterusnya, dapatkan juga borang pendaftaran untuk universiti ke luar Negara:

a- sekirannya berhasrat meneruskan / menyambung pengajian ke JORDAN, dapatkan 2 (dua) set borang BORANG PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR KE UNIVERSITI DI JORDAN (BORANG KPT / JORDAN / 2006).

atau,

b- Sekiranya ingin menyambung pengajian ke MESIR, dapatkan 2 (dua) set borang BORANG PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PE PELAJAR KE UNIVERSITI DI MESIR (BORANG KPT / AZHAR / 2006).

 1. Kedua-dua borang tersebut boleh diperolehi di:

BAHAGIAN HAL EHWAL DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (UHEJPM),

Jabatan Pengurusan IPT,

Kementerian Pengajian Tinggi,

Aras 2, Blok E9, Parcel E, Presint 1,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62505 Putrajaya, MALAYSIA.

atau boleh juga dimuat turun daripada, di laman web: www.mohe.gov.my

B. BORANG PERMOHONAN SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA (BORANG KPT/SSLN/2006)

 1. Butir-butir yang perlu dilengkapkan ialah:

  1. Muka hadapan borang, NAMA PEMOHON, KURSUS DIPOHON / PERINGKAT PENGAJIAN, UNIVERSITI / CAWANGAN YANG DIPOHON dan SESI AKADEMIK.
  2. Muka surat 1, iaitu SENARAI SEMAK DOKUMEN.
  3. Muka surat 2,3, dan 4 iaitu MAKLUMAT PELAJAR.
  4. Muka surat 5 iatu SURAT AKUAN PENAJA (BORANG KPT/SSLN/2006/B)

 1. Antara dokumen – dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon, (sila rujuk pada muka surat 1 borang):

  1. 2 salinan (fotostate) surat perakuan kewangan daripada pihak bank / salinan buku bank / penyata bank yang telah disahkan oleh pihak bank.
  2. 2 salinan Sijil Kelahiran dan 2 salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan*.
  3. 2 salinan Kelayakkan akademik SPM dan STPM atau sijil-sijil yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia yang telah disahkan*.
  4. 2 keping gambar warna berukuran passport pemohon

 1. PERINGATAN: kesemua salinan dokumen tersebut perlulah DISAHKAN terlebih dahulu sebelum dihantar semula bersama-sama borang permohonan.

 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap sebanyak 2 SET.

C. BORANG PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR KE UNIVERSITI DI JORDAN (BORANG KPT/JORDAN/2006)

 1. Butir-butir yang perlu dilengkapkan ialah:

  1. Muka hadapan borang NAMA PEMOHON, KURSUS DIPOHON / PERINGKAT PENGAJIAN, UNIVERSITI / CAWANGAN YANG DIPOHON dan SESI AKADEMIK.
  2. SENARAI SEMAK DOKUMEN
  3. Muka surat 1 iaitu MAKLUMAT PELAJAR
  4. Muka surat 2 dan 3 iaitu, MAKLUMAT IBU BAPA PENJAGA dan MAKLUMAT KELAYAKAN AKADEMIK.
  5. Muka surat 4 iaitu, MAKLUMAT PENAJAAN dan MAKLUMAT KURSUS PENGAJIAN YANG DIPOHON.
  6. Muka surat 6 iaitu, PENGAKUAN TANGGUNGAN KOS RAWATAN DAN KESIHATAN.
  7. Muka surat 1 hingga 4 di ruang MEDICAL CERTIFICATION FORM / MEDICAL CHECK UP. Pemeriksaan kesihatan ini perlulah dibuat hanya di klinik atau hospital-hospital kerajaan sahaja. Keputusan pemeriksaan yang di buat di klinik atau hospital swasta tidak akan diterima.

 1. Dokumen – dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon, (sila rujuk pada muka surat 1 borang):

  1. 2 sijil terjemahan SPM (dalam BAHASA ARAB) yang asal dan 2 salinan (fotostate) yang telah disahkan*.
  2. 2 terjemahan sijil lahir (dalam BAHASA ARAB) yang asal dan 2 salinan (fotostate) yang telah disahkan*.
  3. 5 keping gambar berukuran passport.
  4. 3 salinan passport Malaysia yang telah disahkan*
  5. 2 salinan pengesahan laporan perubatan (MEDICAL CERTIFICATION FORM).

 1. PERINGATAN: kesemua salinan dokumen tersebut perlulah DISAHKAN terlebih dahulu sebelum dihantar semula bersama-sama borang permohonan.

 1. Borang ini hendaklah diisi sebanyak 2 SET.

 1. Terjemahan sijil SPM (dalam BAHASA ARAB) dan terjemahan sijil lahir (dalam BAHASA ARAB) bolehlah dibuat di:

INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA BERHAD

Malaysia National Institut of translation,

Wisma ITNM, No 2, Jalan 2/27E,

Seksyen 10, Wangsa Maju,

53300 Kuala Lumpur, MALAYSIA.

atau boleh menghubungi terus ditalian,

Tel: 03-4149 7210 / Fax: 03-4143 2946

 1. Kemudian, terjemahan sijil SPM (asal) dan Terjemahan Sijil Lahir (asal) perlu disahkan oleh BAHAGIAN KONSULAR, KEMENTERIAN LUAR NEGERI di alamat berikut:

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN LUAR NEGERI,

BAHAGIAN KONSULAR,

Wisma Putra,

No. 1, Jalan Wisma Putra,

Presint 2, 62602 Putrajaya

Tel : 03-8887 4159

*Pengesahan Dokumen:

Dokumen-dokumen sokongan tersebut perlu disahkan oleh PEGAWAI KANAN KERAJAAN (KUMPULAN A) / AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI / PESURUHJAYA SUMPAH / PENGETUA / GURU BESAR / KETUA KAMPUNG / PENGGAWA / PENGHULU sebelum penghantaran kedua-dua borang tersebut..

D. SYARAT KELAYAKAN:

 1. Setiap pemohon yang berhasrat untuk mengikuti pengajian di universiti di JORDAN di peringkat ijazah pertama hendaklah memenuhi syarat kelayakkan minimum yang telah ditetapkan oleh KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI seperti berikut:

  1. Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh 5 (lima) kepujian dalam mata pelajaran berkaitan bagi semua bidang pengajian kecuali perubatan dan pergigian di peringkat SPM.
  2. Bagi permohonan program perubatan dan pergigian, pemohon mestilah memperolehi 5 (lima) kepujian dengan mendapat sekurang-kurangnya 4B dalam mata pelajaran sains dan matematik di peringkat SPM.
  3. Bagi pemohon pengajian Islam dan Bahasa Arab, pelajar diwajibkan memperolehi pangkat kepujian di peringkat SPM dalam semua mata pelajaran berikut;

i. Bahasa Arab Tinggi / Komunikasi

j. Pendidikan Quran dan Sunnah

k. Pendidikan Syariah Islamiah

E. PENGHANTARAN BORANG:

Borang-borang (BORANG KPT/JORDAN/2006) dan (BORANG KPT/SSLN/2006) serta dokumen lain yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukan (dipos atau menghantar sendiri) ke alamat berikut:

BAHAGIAN HAL EHWAL DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (UHEJPM),

Jabatan Pengurusan IPT,

Kementerian Pengajian Tinggi,

Aras 2, Blok E9, Parcel E, Presint 1,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62505 Putrajaya, MALAYSIA.

 1. Tawaran kemasukkan ke universiti kebiasaannya dijangka akan diumumkan pada minggu keempat bulan September setiap tahun atau lebih awal lagi (sila follow-up kepada pihak KPT untuk mengetahui keputusan tawaran kemasukkan.

 1. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah dirujuk kepada UNIT HAL EHWAL JABATAN PENUNTUT MALAYSIA, Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar, Jabatan pengurusan IPT di talian 03-8883 5892.

Sila Hubungi,

ABU BAKAR BIN MOHAMAD NOOR

Ketua Unit Kebajikan Dan Penempatan

Persatuan Mahasiswa Malaysia Universti Al-Albayt(PRISMA)

Tel : Jordan +962779990426

Email : abduhu_rahman87@yahoo.com